Förutom uppmärksamhetsövningar och meditation så bygger mindfulness på att man övar sitt förhållningssätt till sig själv, sin omgivning och livet med nio attityder.

1. ACCEPTANS
Acceptera verkligheten som den är. Acceptera dig själv som du är.
Utgå från vad som faktiskt gäller, även om du inte gillar det.

2. ATT INTE DÖMA
Sluta bedöma och sluta jämföra dig själv och andra.
Sluta värdera, vem kan säga vad som är bra och dåligt?
Saker är som de är. Se på tankar som just tankar och inte som sanningen.

3. TÅLAMOD
Allt har sin tid. I konsten att vänta finns öppningar till något nytt.
Våga vara i ögonblicket här och nu utan att vilja vara någon annanstans.

4. TILLIT / TILLTRO
Allt är som det ska. Du styr inte över alla skeenden och händelser i livet.
Ha tillit till att ditt inre och det yttre gör precis som det ska.

5. MEDVETEN STRÄVAN
Det spelar ingen roll hur starkt du strävar om du går åt fel håll.
Medvetenheten om dina mål är grunden för en sund strävan.

6. NYFIKENHET
Var öppen som ett barn inför allt. Vad du än gör är det första gången.
Våga se allt; dina och andras tankar, känslor och uttryck med nya ögon.

7. ATT SLÄPPA TAGET
Släpp alla idéer om hur allt är eller ska vara. Släpp sinnet fritt.

8. TACKSAMHET och 9. GENEROSITET
Se att du har ett liv. Du har ett medvetande. Du finns.
Solen lyser och värmer dig. Det är ett under värt att vara tacksam för.

Något i dig kan ge dig själv uppmärksamhet.
Ge dig allt livet kan erbjuda dig. Ge vidare av dig själv till andra.
I givandet blir någonting i livet större.

Dela detta: