Grow Balance

Sida 2 av 6

Vad gör ett kreativt team?

“In light of our results, managers who say—or secretly believe—that employees work better under pressure, uncertainty, unhappiness, or fear are just plain wrong. Negative inner work life has a negative effect on the four dimensions of performance: people are less creative, less productive, less deeply committed to their work, and less collegial to each other when their inner work lives darken.”

– Teresa Amabile, The Progress Principle

TV4 Morgon – Meditation är inte svårt

Mindfulness -Hur det började

”Widening the Circle” är en film om hur Jon Kabat-Zinn började utforma en metod för stress reducering, som senare blev mindfulness 1979 vid Massachusetts universitetssjukhus. Man tar upp hur viktig forskningen har varit för att bevisa effekterna och hur det har varit avgörande för att nå ut till neurovetenskapen, praktiserande läkare, psykologer och samhället. Mindfulness har idag hjälpt hundratusentals människor i stress, kronisk smärta och andra sjukdomar som antingen förvärrats eller uppkommit pga. stress, vilket beräknas vara mellan 75-90% av alla åkommor vi har idag.

Forskning om mindfulness

Vid millennieskiftet började intresset för mindfulness inom forskningen fullkomligt skjuta i höjden som du kan se i grafen nedan. Denna ökning innebar att mindfulness gick från att vara något mystiskt och religiöst, till ett erkänt forskningsområde.

Forskningen sker på många olika fronter. Från vad som händer i hjärnan hos människor som övar mindfulness till hur mindfulnessträning kan påverka immunförsvar, stresshormoner, göra oss mer välmående och faktiskt kanske till och med förlänga våra liv?

Graf Modern Mindfulness

Text från Modern Mindfulness

Vad övar vi med mindfulness?

Vi övar på att i nuet:

  • medvetet lyssna och göra oss mer medvetna vad som sägs i kontakten med kollegor och kunder
  • medvetet tänka – analysera valmöjligheter, kalkylera risk, formulera förslag och lösningar
  • medvetet känna. Bli snabbare och mer korrekta i att ta beslut här och nu, som gynnar både dig själv och företaget.

Är du ditt eget och andras glastak?

Glastaket är bara tankar

Glastak är per definition osynliga. De håller tillbaka allt under sig. Har du tänkt på att du kanske är ditt eget glastak? Att du som ledare kanske är organisationens glastak? Att om du växer som person, högs taket för hela organisationen under dig?

Varje steg du tar i utveckling av dig själv, höjer du både dig själv och andra omkring dig, som ringar på vattnet.

Affärer handlar om relationer. Blir du bättre på relationen med dig själv, kommer relationerna till dina affärsrelationer oundvikligen att påverkas.

Möjligheter skapas här och nu. Är du närvarande här och nu kan du plocka upp möjligheterna. Om du är mer närvarande i affärssamtalet kommer du höra och intuitivt känna vad kunden vill ha, en förutsättning för att göra andra nöjd.

”Jag behöver lugn, men tankarna bara snurrar”

brain_off

Balans och fokus. Ett skärpt fokus har vi nytta av i många sammanhang, både hemma och på jobbet, till exempel när vi ska läsa en längre text, lyssna på en annan person, skriva ett mail eller inte plocka upp mobilen i tid och otid.

En vanlig kommentar jag får när jag berättar om mindfulness och meditation är, ”Ja, ett lugn skulle jag behöva. Men när jag sätter mig ner och blundar kan inte sluta tänka. Tankarna bara snurrar.”

Vi har i snitt 30 – 60.000 tankar om dagen, en ny var eller var annan sekund. Det jag lärde mig och som jag lär ut till mina kunder är att vi inte kan sluta tänka. Det är heller inte målet med mindfulness och meditation. Det kan bli en sådan effekt, men det är inte det vi i första hand strävar efter. Det vi istället övar är att medvetet rikta vårt fokus mot olika företeelser. Det kan vara andningen, delar i den egna kroppen, en blomma, ett träd eller till och med ett ljud. Tankarna kommer, men då riktar vi snällt och varsamt tillbaka vårt fokus till det vi fokuserade på innan tanken dök upp. På så sätt övar vi vårt fokus varje gång en tanke dyker upp och vi ”misslyckas” hålla kvar fokus. Misslyckandet blir en övning i sig!

Så, det handlar alltså inte om att sluta tänka, utan öva medveten närvaro med här och nu.

Start att du kunde fokusera och läsa ända hit. Som uppmuntran får du här en meditation så du får prova!

Mindfulness och ledarskap

Förändringstakten är enorm idag. Faktorer som påverkar företaget och organisationen. Om man som ledare inte är medvetet närvarande kan man inte ta de rätta besluten i rätt tid, och lätt förlora sin position mot konkurrenterna. Om man är i medveten närvarande i vad som händer i och kring organisationen, har du helt andra förutsättningar att snappa upp nästa möjlighet och dra nytta av den.

Jon Kabat-Zinn PhD vid Massachusetts University Stress Reduction Clinic, som forskat på stress och grundaren till mindfulness, beskriver hur mindfulness är lönsamt att satsa på som ledare.

 

Den mediterande hjärnan

Det här är bild från en artikel i Scientific American som visar de olika regionerna i hjärnan som aktiveras under de olika faserna i den meditativa processen. Från fokuserad uppmärksamhet, tankevandring, till medvetenhet om att tankarna vandrar och omdirigering av uppmärksamheten till andningen.

Den mediternade hjärnan

Olika delar av hjärnan aktiveras vid olika faser i den meditativa processen.


			
			

Semesterstress är vanligt – hur gör man för att stressa ner egen? 

Semesterstress är ett vanligt fenomen – man är stressad inför semestern eftersom det är mycket som ska göras, sedan är man stressad under semestern, på grund av alla krav, och sedan blir man stressad inför utsikten att man snart ska tillbaka till jobbet. Semester är underbart, men ibland behöver man lite tips på hur man hanterar det på bästa sätt!

Vi frågade stresscoachen Per Lundevall om hans tips på hur man bäst varvar ner på semestern.

Per-Lundevall-stress

Stresscoach Per Lundevall

Vad brukar de främsta anledningarna till stress/ångest på semestern vara?

Enligt min erfarenhet är den främsta anledningen är att man inte kan släppa taget om sina tankar. Oftast handlar det om jobbet men det kan också handla om andra saker. Detta beror i sin tur på att man inte övat innan på att vara medveten om sina tankar, och i nästa steg acceptera dem och släppa dem.

Vilka är ditt bästa tips för en person som jobbat järnet ända fram till första semesterdagen och sedan är uppe i varv och har svårt att slappna av? 

Mitt bästa råd är egentligen att börja öva mindfulness i 10 min per dag redan innan semestern börjar. Då övar du på att bli medveten om dina tankar, du övar på att få ett bättre fokus och det kommer att gynna dig även när du är tillbaka på jobbet. Om du har övat upp att bli medveten om dina tankar, acceptera dem och sedan släppa dem kommer du ha lättare att ha medveten närvaro på semestern och du kommer känna dig lugnare. Det ger i sin tur att du blir mer avslappnad och effektiv. Du ökar dessutom chansen för att komma i så kallat flow.

Är det något du tycker alla borde ta tid till att göra under semestern för att bli mer mindful?

Jag tycker att alla borde unna sig en stunds stillhet, gärna mindfulnessmeditation på morgonen, under semestern. Det kan vara enklare att starta upp den typen av vanor i lugn och ro när schemat inte är lika stressigt och det kan på både kort och lång sikt göra en mycket stor skillnad.

Gå och lägg dig lite tidigare och gå upp lite tidigare, innan alla andra vaknar. Du kommer successivt att känna en längtan efter den stunden som gör att du kommer se till att den blir av. Min erfarenhet från min egen familj är att vuxentiden är bättre investerad på morgonen, inte på kvällen. På kvällen är man för trött för att göra något konstruktivt ändå. Handen på hjärtat är det lätt att man istället kollapsar framför någon av alla de skärmar som finns. Det ger oss bara vitt ljus som hjärnan tolkar som dagsljus och information som stimulerar fel delar av hjärnan när vi istället behöver varva ner för natten.

Hur tror du man bäst bibehåller en sådan bra vana även under hösten och tillbaka på jobbet? Vad är dina 5 bästa tips?

Påminn dig själv – Det bästa du kan göra är att påminna dig själv om varför du gör det. Påminn dig själv att det är för din egen skull och vilken nytta det har för dig, men också vilka andra omkring dig som drar nytta av att du är mindre stressad.

Beröm – Beröm dig själv när du tagit dig tiden att göra en mindfulnessmeditation.

Var nyfiken – Utforska nyfiket skillnaden före och efter du har gjort en mindfulness-meditation till exempel.

Gör det enkelt – Om du glömmer bort eller inte hinner på morgonen så gör det på lunchen eller eftermiddagen istället.

Lagom är bäst – Gör hellre kortare meditation än inte alls. 3 min är otroligt mycket bättre än inget!

Vad är dina bästa knep för att motverka tillbaka-till-jobbet-ångest? 

Låt ångesten komma. Acceptera den. Bjud in den. Låt den vara en gäst men mata den inte. Låt den också gå. Ångest lever på dömande tankar om ångest. Om den inte får sådana tankar hos dig, brukar den släppa.

Felet vi gör är att vi ska motarbeta och ta bort ångest. Ångest är en del av livet. Det kan till och med berätta saker för oss. Sanningen kanske? Vi vill ofta inte veta sanningen om vårt jobb, så vi tränger undan känslan, motarbetar den med tankar som den äter och växer av. Se vad den säger dig och ta dig tid att reflektera kring din situation.