Grow Balance

Författare: Per Lundevall (Sida 2 av 2)

Vad gör ett kreativt team?

“In light of our results, managers who say—or secretly believe—that employees work better under pressure, uncertainty, unhappiness, or fear are just plain wrong. Negative inner work life has a negative effect on the four dimensions of performance: people are less creative, less productive, less deeply committed to their work, and less collegial to each other when their inner work lives darken.”

– Teresa Amabile, The Progress Principle

TV4 Morgon – Meditation är inte svårt

Mindfulness -Hur det började

”Widening the Circle” är en film om hur Jon Kabat-Zinn började utforma en metod för stress reducering, som senare blev mindfulness 1979 vid Massachusetts universitetssjukhus. Man tar upp hur viktig forskningen har varit för att bevisa effekterna och hur det har varit avgörande för att nå ut till neurovetenskapen, praktiserande läkare, psykologer och samhället. Mindfulness har idag hjälpt hundratusentals människor i stress, kronisk smärta och andra sjukdomar som antingen förvärrats eller uppkommit pga. stress, vilket beräknas vara mellan 75-90% av alla åkommor vi har idag.

Forskning om mindfulness

Vid millennieskiftet började intresset för mindfulness inom forskningen fullkomligt skjuta i höjden som du kan se i grafen nedan. Denna ökning innebar att mindfulness gick från att vara något mystiskt och religiöst, till ett erkänt forskningsområde.

Forskningen sker på många olika fronter. Från vad som händer i hjärnan hos människor som övar mindfulness till hur mindfulnessträning kan påverka immunförsvar, stresshormoner, göra oss mer välmående och faktiskt kanske till och med förlänga våra liv?

Graf Modern Mindfulness

Text från Modern Mindfulness

Vad övar vi med mindfulness?

Vi övar på att i nuet:

  • medvetet lyssna och göra oss mer medvetna vad som sägs i kontakten med kollegor och kunder
  • medvetet tänka – analysera valmöjligheter, kalkylera risk, formulera förslag och lösningar
  • medvetet känna. Bli snabbare och mer korrekta i att ta beslut här och nu, som gynnar både dig själv och företaget.

Är du ditt eget och andras glastak?

Glastaket är bara tankar

Glastak är per definition osynliga. De håller tillbaka allt under sig. Har du tänkt på att du kanske är ditt eget glastak? Att du som ledare kanske är organisationens glastak? Att om du växer som person, högs taket för hela organisationen under dig?

Varje steg du tar i utveckling av dig själv, höjer du både dig själv och andra omkring dig, som ringar på vattnet.

Affärer handlar om relationer. Blir du bättre på relationen med dig själv, kommer relationerna till dina affärsrelationer oundvikligen att påverkas.

Möjligheter skapas här och nu. Är du närvarande här och nu kan du plocka upp möjligheterna. Om du är mer närvarande i affärssamtalet kommer du höra och intuitivt känna vad kunden vill ha, en förutsättning för att göra andra nöjd.

”Jag behöver lugn, men tankarna bara snurrar”

brain_off

Balans och fokus. Ett skärpt fokus har vi nytta av i många sammanhang, både hemma och på jobbet, till exempel när vi ska läsa en längre text, lyssna på en annan person, skriva ett mail eller inte plocka upp mobilen i tid och otid.

En vanlig kommentar jag får när jag berättar om mindfulness och meditation är, ”Ja, ett lugn skulle jag behöva. Men när jag sätter mig ner och blundar kan inte sluta tänka. Tankarna bara snurrar.”

Vi har i snitt 30 – 60.000 tankar om dagen, en ny var eller var annan sekund. Det jag lärde mig och som jag lär ut till mina kunder är att vi inte kan sluta tänka. Det är heller inte målet med mindfulness och meditation. Det kan bli en sådan effekt, men det är inte det vi i första hand strävar efter. Det vi istället övar är att medvetet rikta vårt fokus mot olika företeelser. Det kan vara andningen, delar i den egna kroppen, en blomma, ett träd eller till och med ett ljud. Tankarna kommer, men då riktar vi snällt och varsamt tillbaka vårt fokus till det vi fokuserade på innan tanken dök upp. På så sätt övar vi vårt fokus varje gång en tanke dyker upp och vi ”misslyckas” hålla kvar fokus. Misslyckandet blir en övning i sig!

Så, det handlar alltså inte om att sluta tänka, utan öva medveten närvaro med här och nu.

Start att du kunde fokusera och läsa ända hit. Som uppmuntran får du här en meditation så du får prova!

Mindfulness och ledarskap

Förändringstakten är enorm idag. Faktorer som påverkar företaget och organisationen. Om man som ledare inte är medvetet närvarande kan man inte ta de rätta besluten i rätt tid, och lätt förlora sin position mot konkurrenterna. Om man är i medveten närvarande i vad som händer i och kring organisationen, har du helt andra förutsättningar att snappa upp nästa möjlighet och dra nytta av den.

Jon Kabat-Zinn PhD vid Massachusetts University Stress Reduction Clinic, som forskat på stress och grundaren till mindfulness, beskriver hur mindfulness är lönsamt att satsa på som ledare.

 

Den mediterande hjärnan

Det här är bild från en artikel i Scientific American som visar de olika regionerna i hjärnan som aktiveras under de olika faserna i den meditativa processen. Från fokuserad uppmärksamhet, tankevandring, till medvetenhet om att tankarna vandrar och omdirigering av uppmärksamheten till andningen.

Den mediternade hjärnan

Olika delar av hjärnan aktiveras vid olika faser i den meditativa processen.


			
			

Sida 2 av 2